Non-fictie

Taal en dialect

Battus - De encyclopedie

€ 6.00

Johan Veenstra - Wilde gaanzen

€ 7.25

The Oxford Dictionary of Nursery Rhymes, Edited by Iona and Peter Opie, New Edition

€ 22.50

Klaas Zwier - Wie skroift, die bloift, Roime, verhale en gezegdes van een Opperdoezer

€ 16.50

C.B. Tilanus - Een scriptie/rapport/artikel schrijven

€ 4.00

Dr. Ir. H. de Boer e.a. - Schriftelijk rapporteren

€ 3.25

Dr H.G. de Maar - Engels voor emigranten

€ 5.00

Ewoud Sanders - Voor een dubbeltje op de eerste rang

€ 9.25

Dr. Riemer Reinsma - Signalement van nieuwe woorden. WP woordenboek van 2000 neologismen

€ 8.50

D.J. Boom - Zeemans woordenboek in vier talen

€ 50.00

L. Th. Mayer - Practisch Maleisch-Hollandsch en Hollandsch-Maleisch woordenboek

€ 40.00

Prof.dr. A.G. v. Hamel - Geschiedenis der Taalwetenschap

€ 20.00

Dr. C.G.N. de Vooys - Geschiedenis van de Nederlandse taal in hoofdtrekken geschetst

€ 25.00

Taalzuivering, lijst van woorden en uitdrukkingen ter vervanging van - ismen

€ 7.50

Westfries verhalenboek

€ 15.00

Tijdschrift de Drie Talen voor hen die zich willen oefenen en verder bekwamen in de Fransche, Duitsche en Engelsche taal, hoofdred. Hofman/Dijkstra/Ey...>>>

€ 12.00

Peter Mark Roget - Thesaurus of English words and phrases, New edition revised and enlarged by Samuel Romilly Roget

Longmans (1953), 705 blz. Regis...>>>

€ 17.50

K. ter Laan - Aardrijkskundig woordenboek van Nederland

Van Goor (1942), 1e druk, 493 blz.
Gebonden, rug verkleurd, randen rafelig. Naam op schutb...>>>

€ 9.50